Remissvar: Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

Nyhet 17 maj 2024

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet" (Fö2024/00496).

Riksgälden har inga synpunkter på förslaget.

Läs hela remissvaret.