Remissvar: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift SOU 2021:97 (I2021/03265)

Nyhet 22 mars 2022

Riksgälden har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (SOU 2021:97)

Riksgäldskontoret (Riksgälden) ställer sig positiv till utredningens förslag om införande av varaktiga former för samordnad statlig IT-drift.

Riksgälden har en central roll i det civila försvaret liksom i det finansiella systemet. Riksgälden är statens finansförvaltning och ska som bevakningsansvarig myndighet kunna leverera i hela hotskalan. Att skyddet av säkerhetskänslig verksamhet är oerhört viktig och att utredningen i sig föreslår att eventuell anslutning till det samordnade tjänsteutbudet ska vara frivillig och bygga på överenskommelser mellan de samverkande myndigheterna välkomnas därför av Riksgälden.

Läs hela remissvaret