Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Nyhet 6 maj 2022

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering" (Fi2022/00473).

Läs remissvaret