Remissvar: Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Nyhet 31 mars 2022

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas.

Läs remissvaret