Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 1 juli 2022

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Förslagen innebär att instituten ska lämna ytterligare uppgifter om insättare och deras insättningar till Riksgälden. 
 
Remissen ska besvaras senast den 3 oktober 2022. Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
Remisspromemoria: Ändrade föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar