Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Nyhet 31 mars 2021

Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Riksgälden har inga synpunkter på de aktuella förändringarna utan ser dem som en följd av ett förändrat regelverk.

Riksgälden anser dock i likhet till tidigare remissvar att Finansinspektionen skulle behöva tydliggöra vad som avses med hantering av "transaktioner som är principiellt lika värdepapperisering", för att företag och andra intressenter bättre skall kunna förutse konsekvenserna av förslaget.

Läs hela remissvaret