Remissvar: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Nyhet 1 mars 2021

Riksgälden har tagit del av promemorian ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” (Fi2020/04860). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.