Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur

Nyhet 15 januari 2021

Riksgälden stödjer MSB:s föreslagna ståndpunkter och är positiva till att bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur som omfattas av NIS-direktivet och omfattar fler än ett medlemsland även skulle komma att omfattas av ECI-direktivet.

Riksgälden har yttrat sig över MSB:s ståndpunkter i arbetet med EU:s kommande förslag om ett nytt direktiv (2008/114/EG (ECI-direktivet) och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur (EPCIP).

I remissvaret understryker även Riksgälden att annan samhällsviktig verksamhet som är kritisk för centrala betalningssystemet bör beaktas.

Riksgälden uppfattar förslaget som en möjlighet att se över om den grupp som omfattas av direktivet ska utökas samt göra det möjligt att införa hårdare krav på cybersäkerhet hos bland annat finansiella aktörer vilket är något som Riksgälden ställer sig positiv till.

Läs hela remissvaret