Remissvar: Ändring av direktiv om system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Nyhet 14 september 2021

Riksgälden har tagit del av förslagen till ändrade direktiv för unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (2003/87/EG). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.