Remissvar: Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Nyhet 14 oktober 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053).

Riksgälden ställer sig positiv till att det föreslås att tillståndshavare ska kunna ansöka om medel i efterskott och att Riksgälden ska ha möjlighet att besluta om utbetalning i sådana ärenden. Förslaget möjliggör för Riksgälden att tillämpa finansieringsförordningen på ett mer ändamålsenligt sätt samtidigt som tillståndshavare ges bättre förutsättningar att agera kostnadseffektivt.

Läs hela remissvaret