Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Nyhet 24 april 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

Riksgälden välkomnar en strukturerad process för att lyfta felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Vi föreslår att ett råd ska instiftas i detta syfte.

Läs hela remissvaret