Remissvar: Ny associationsrätt för sparbanker

Nyhet 2 juni 2020

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen i promemorian "Ny associationsrätt för sparbanker" (Fi2020/00910/B).