Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Nyhet 11 februari 2020

Riksgälden ställer sig positiv till nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter (Dnr 2019-14545 respektive 2019-14546).