Remissvar: Förslag till ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 31 augusti 2020

Riksgälden ställer sig positivt till Finansinspektionens förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker utanför handelslagret.