Remissvar: Förslag till lagändring i riksbankslagen

Nyhet 14 februari 2020

Riksgälden har yttrat sig över den lagändring som Riksbanken har föreslagit (dnr 2020-00113). Riksgälden har inget att invända mot förslaget.

Riksgälden håller med Riksbanken om att det är angeläget att främst Riksbanken, men även andra myndigheter, håller sig uppdaterade och följer med i den snabba utveckling som pågår inom betalningsområdet. En innovationshubb kan säkert bidra till detta.

Riksgälden är en stor aktör på betalningsmarknaden och bedriver ett arbete för att statens betalningar ska kunna genomföras både säkert och effektivt även i framtiden. Riksgälden ser gärna att en eventuell innovationshubb har ett bredare perspektiv än att utveckla centralbankspengar.

Läs hela remissvaret