Remissvar: EU:s bankpaket

Nyhet 19 mars 2020

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s bankpaket i svensk rätt som på flera punkter bidrar till en effektiv hantering av banker i kris. Riksgälden har dock ett flertal invändningar, varav de viktigaste handlar om MREL-kravet.