Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 2 oktober 2020

Riksgälden har inga synpunkter på Ekonomistyrningsverkets föreslagna förändringar gällande nya föreskrifter och allmänna råd.