Remissvar: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Nyhet 29 juni 2020

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag i svensk rätt. (Fi2020/00993/V)