Remissvar: Ändringar Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Nyhet 14 augusti 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på remisspromemorian Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Fi Dnr 20-4957).

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Läs hela remissvaret