Promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om värdepapperisering

Nyhet 23 maj 2019

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/00754/V)