Polismyndighetens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort

Nyhet 23 augusti 2019

Riksgäldens svar till Polismyndigheten (A422864/2017)