Förslag Inrapportering av uppgifter om finansiella befogenheter

Nyhet 12 augusti 2019

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/01998/BATOT)