Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar

Publikation 15 maj 2014

Riksgäldens remissvar till Justitiedepartementet