Remissvar till ESMA om undantag för marknadsaktiviteter enligt förordning om blankning

Publikation 10 oktober 2012

Riksgäldens remissvar till European Securities and Markets Authority (finns endast på engelska)