Nya kapitaltäckningsregler

Publikation 22 mars 2006

Riksgäldskontorets remissvar avseende PM om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495) till Finansdepartementet