Den offentliga förvaltningen i e-samhället

Publikation 31 mars 2005

Riksgäldskontorets remissvar till Statskontoret (Statskontoret Dnr 2004:27)

Den offentliga förvaltningen i e-samhället