Sveriges statsskuld maj 2023

Publikation 8 juni 2023

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld maj 2023

Pressmeddelande: Överskott för staten i maj 2023