Sveriges statsskuld april 2015 (korrigerad)

Publikation 8 maj 2015

Korrigerad siffra för summering av statsskulden i pdf:  1 374 972 574 336 kronor. Riksgäldsspar nu inkluderat.

Sveriges statsskuld april 2015