Finansiell krishantering – Riksgäldens arbete för den finansiella stabiliteten

Publikation 11 juni 2018

Ett av Riksgäldens uppdrag är att hantera banker i kris och värna finanasiell stabilitet. I den här rapporten beskriver vi hur arbetet går till.

Rapporten är borttagen sedan december 2022 medan revidering av rapporten pågår.