Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2020

Publikation 28 maj 2020

I denna rapport redovisar Riksgälden hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2020.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2020

Läs nyheten