Statliga kreditgarantier för elproducenter

Pressmeddelande 6 september 2022

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Bakgrunden till uppdraget är den exceptionella prisutvecklingen och volatiliteten på elmarknaden som har lett till att elproducenter som handlar med elderivat behöver ställa allt högre säkerheter hos Nasdaq Clearing. Detta kan leda till likviditetsproblem för i grunden solida bolag. För att säkerställa att elproducenterna kan erhålla nödvändiga krediter så att de kan möta Nasdaq Clearings krav har Riksgälden fått i uppdrag att ställa ut kreditgarantier.

Kreditgarantierna ska förhindra att det uppstår en akut likviditetsbrist hos elproducenterna, säger Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör.

Programmet är utformat så att elproducenterna vid behov ansöker om lån via sin bank, som i sin tur ansöker om en kreditgaranti från Riksgälden. Garantin täcker 80 procent av lånet, medan banken står för 20 procent.

Det är bra om elproducenterna tar kontakt med sina banker redan nu så att de tillsammans är förberedda om behovet av att nyttja en statlig garanti uppstår, säger Magnus Rystedt, avdelningschef för Garanti och finansiering på Riksgälden.  

Korta fakta om de statliga kreditgarantierna för elproducenter

  • Garantiramen uppgår till 250 miljarder kronor.
  • Garantier kan beviljas till och med den 31 mars 2023 och den totala löptiden får inte överstiga tre år.
  • Garantitagaren ska betala en marknadsmässig avgift för kreditgarantin som bestäms av Riksgälden.
  • Elproducenter som inte har sitt säte i Sverige, men är clearingmedlemmar i Nasdaq Clearing AB, får beviljas garantier tills ett motsvarande likviditetsstöd har inrättats i de stater där elproducenten har sin huvudsakliga verksamhet eller säte, dock som längst till den 20 september 2022.
  • Elproducenter får inte betala ut bonusar eller andra former av rörlig ersättning under lånets löptid.

För mer information, se Riksgäldens webbplats som uppdateras löpande,  https://www.riksgalden.se/elproducenter

Presskontakt

08-613 47 01, press@riksgalden.se

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja