Villkor för byten till statsobligation SGB 1061

Pressmeddelande 8 november 2018

Riksgälden erbjuder byten till statsobligation SGB 1061 från SGB 1060 och SGB 1059 under perioden 29 november–3 december. Total volym som erbjuds av SGB 1061 är 14 miljarder kronor.

Bytena till SGB 1061 0.75% 12 Nov 29 från SGB 1060 0.75% 12 May 28 och SGB 1059 1.00% 12 Nov 26 görs kursriskneutralt.¹

Bytesauktioner
 Tor 29 nov KursriskneutraltFre 30 nov KursriskneutraltMån 3 dec Kursriskneutralt

Riksgälden köper lån

SGB 1060

SGB 1060

SGB 1059

Riksgälden köper belopp (mnkr)²

5 600

5   600

5   200

Riksgälden säljer lån

SGB 1061

SGB 1061

SGB 1061

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5   000

5   000

4   000

Klockslag för   återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2018:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt

Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 46 06¹Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

²Angiven volym av SGB 1060 och SGB 1059 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer.