Riksgälden tar position för stärkt krona för att sänka kostnaden för statsskulden

Pressmeddelande 25 maj 2018

Riksgälden har beslutat att ta en position för en starkare krona mot euron i syfte att sänka kostnaderna för statsskulden. Positionen innebär att statsskuldens valutaexponering inte minskar i samma takt som tidigare beslutats.

– Baserat på en samlad bild av svensk ekonomi bedömer vi att kronan är svag för närvarande och väntas bli starkare på sikt, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Positionen ska tas stegvis vid olika nivåer på kronkursen och kan som mest uppgå till 7 miljarder kronor. Riksgälden kommer att informera i förväg när avvecklingen av positionen påbörjas.

Enligt regeringens riktlinjer ska statsskuldens valutaexponering minska. Det sker genom att Riksgälden löpande växlar till sig utländsk valuta mot kronor för motsvarande 20 miljarder kronor per år. Samtidigt kan Riksgälden ta positioner i kronans växel­kurs på upp till 7,5 miljarder kronor. Med en sådan position kan Riksgälden således påverka den takt valutaexponeringen minskar med.

Kronan har försvagats under de senaste åren och försvagningen har accentuerats under 2018. Riksgälden bedömer att kronan på sikt kommer att stärkas. Genom att dra ned på växlingstakten under en period när kronan är svag kan kostnaden för statsskulden sänkas.

Under finanskrisen 2009 byggde Riksgälden upp en position för starkare krona mot euro på totalt 50 miljarder kronor. När den akuta fasen av finanskrisen hade passerat kunde Riksgälden avveckla positionen med en total vinst på drygt 8 miljarder kronor.

Kontakt
Robert Sennerdal, pressekreterare, telefon 08 613 46 94