Riksgälden lånar 4 miljarder euro på 5 år till 0,143 %

Pressmeddelande 16 januari 2018

Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 4 miljarder euro (cirka 39 miljarder kronor) till en ränta på 0,143 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 27 baspunkter under euromarknadens swappränta. Totalt deltog 99 investerare med en budvolym på 7,25 miljarder euro.

– Marknadsförutsättningarna var goda och efterfrågan på vår obligation stark. Vi är nöjda med resultatet, säger Anna Sjulander, upplåningschef.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

EUR 4 miljarder

Kupong

0,125 % p.a.

Förfallodatum

2023-04-24

Pris

99,906 %

Ränta

0,143 % p.a.

Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta

minus 27,0 baspunkter

Ränteskillnad mot tyska staten

22,8 baspunkter

Ledarbanker

Credit Agricole CIB, Danske Bank, Goldman Sachs International och J.P. Morgan

Under 2018 planerar Riksgälden att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 102 miljarder kronor. Upplåningen avser refinansiering av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning. Efter dagens eurolån återstår drygt 38 miljarder kronor i obligationer.

Fördelning mellan investerare

Diagram över fördelning mellan investerare
Diagram över fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Diagram över fördelning mellan regioner
Diagram över fördelning mellan regioner

Kontakt

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68