Ny överenskommelse i EU om krishanteringsregler

Nyhet 5 december 2018

EU:s finansministrar antog den 4 december en överenskommelse om ett uppdaterat regelverk för bankkrishantering, det så kallade krishanteringsdirektivet.

– Det är positivt att förhandlingen om det uppdaterade krishanteringsdirektivet nu slutförts på EU-nivå. Vi kommer att analysera dess innehåll och ser fram emot genomförandet i svensk rätt, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Den första versionen av krishanteringsdirektivet antogs inom EU 2014. Under 2016 trädde lagen i kraft i Sverige och Riksgälden fick ansvar för det nya ramverket som kallas för resolution. Krishanteringsdirektivet är genomfört i svensk rätt genom lagen om resolution. Riksgälden är Sveriges resolutionsmyndighet och har ansvar för både förberedelser och hantering av banker och andra institut i kris.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats