Insättningsgarantin skyddar sparande i Remium Nordic

Pressmeddelande 18 april 2018

Finansinspektionen har återkallat Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd. Institutet ska därför avveckla sin verksamhet och återbetala kundernas insättningar. Insättningsgarantin skyddar insättningar i Remium och aktiveras vid behov.

Remium har inte längre tillstånd från Finansinspektionen att ta emot insättningar. Eftersom verksamheten inte är kritisk för det finansiella systemet ska Remium avveckla sin inlåningsverksamhet under ordnade former. Det innebär att Remium ska betala tillbaka kundernas insättningar.

Om Remium inte kan betala tillbaka kundernas insättningar träder insättningsgarantin in. Garantin skyddar insättningar på konto upp till 950 000 kronor per person och institut. Riksgälden är den myndighet som är ansvarig för insättningsgarantin och gör ersättning tillgänglig inom sju arbetsdagar.

Frågor och svar

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94