Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 3 år till 1,742 %

Pressmeddelande 29 mars 2017

Riksgälden har emitterat treåriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 18 miljarder kronor) till en ränta på 1,742 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 6 baspunkter under dollarmarknadens swappränta, vilket var den lägsta räntan i förhållande till swappkurvan i år för en benchmarktransaktion. Totalt deltog 56 investerare med en budvolym på över 3,4 miljarder dollar.

– Det var glädjande att se en sådan stark efterfrågan med tanke på att det var ett halvår sedan vi emitterade på dollarmarknaden senast, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2 miljarder

Kupong

1,625 % s.a.

Förfallodatum

2020-04-06

Pris

99,659 %

Ränta

1,742 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 6 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

21,95 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, NatWest Markets

Sedan Riksgäldens senaste låneplan publicerades i februari har Finansdepartementet presenterat en lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende. Om den antas av riksdagen kommer Riksgäldens upplåning i utländsk valuta att påverkas. Riksgälden avser att återkomma med en ny låneplan i juni 2017.

Fördelning mellan investerare

Diagram över fördelningen mellan olika typer av investerare
Diagram över fördelningen mellan olika typer av investerare

 

Fördelning mellan regioner

Diagram över fördelningen mellan regioner
Diagram över fördelningen mellan regioner

Kontakt

Anna Sjulander, bitr. upplåningschef, 08 613 47 77