Underskott för staten i oktober

Pressmeddelande 7 november 2016

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 15,8 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 23,1 miljarder kronor.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor högre än prognos. Samtidigt var utgifterna från ett antal myndigheter lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor lägre än prognos, vilket förklaras av högre inlåning från myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2016 visade statens betalningar ett överskott på 49,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 352 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall oktPrognos oktDifferens oktAck. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov 15 752 23 116 -7 364 -7 364 -49 743
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 242 5 452 -5 211 -5 211 -83 368
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 18 711 20 931 -2 219 -2 219 24 343
Räntor på statsskulden -3 201 -3 267 66 66 9 281
  - Ränta på lån i svenska kronor -3 275 -3 139 -136 -136 10 372
  - Ränta på lån i utländsk valuta 18 -14 32 32 517
  - Realiserade valutakursdifferenser 56 -114 170 170 -1 608

Sveriges statsskuld oktober 2016

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.