Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 5 år till 1,37 %

Pressmeddelande 31 augusti 2016

Riksgälden emitterade femåriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 17 miljarder kronor) till en ränta på 1,37 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 17 baspunkter över dollarmarknadens swappränta. Jämfört med andra likvärdiga emittenter är det den lägsta ränteskillnaden i år för en femårig obligation av denna storlek. Drygt 40 investerare deltog med en total budvolym på drygt 2 miljarder dollar.

– Marknadsförhållandena var gynnsamma och vi såg direkt ett stort intresse i budgivningen. Vi är mycket nöjda med att obligationerna såldes till så många olika investerarkategorier världen över, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2 miljarder

Kupong

1,25 % s.a.

Förfallodatum

2021-09-08

Pris

99,422 %

Ränta

1,37 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

17 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

20 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citi, HSBC

Riksgäldens planerade obligationsupplåning i utländsk valuta för 2016 är 59 miljarder kronor. Efter dagens transaktion, som var den andra i år, återstår 25 miljarder kronor. All planerad obligationsupplåning i utländsk valuta under året görs för att refinansiera lån till Riksbanken.

Fördelning mellan investerare

Diagram över fördelning mellan investerare
Diagram över fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Diagram över fördelning mellan regioner
Diagram över fördelning mellan regioner

Kontakt

Johan Bergström, förvaltare, 08 613 45 68