Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 3 år till ränta 1,224 %

Pressmeddelande 8 mars 2016

Riksgälden emitterade treåriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 17 miljarder kronor) till en ränta på 1,224 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 19 baspunkter över dollarmarknadens swappränta. Drygt 50 investerare deltog med en total budvolym på drygt två miljarder dollar.

– Med anledning av FOMC nästa vecka, passade många låntagare på att emittera nu. Bara de senaste dagarna har emittenter likvärdiga Riksgälden sålt obligationer för 10 miljarder dollar. Trots det var intresset för Riksgäldens transaktion mycket stort, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2 miljarder

Kupong

1,125 % s.a.

Förfallodatum

2019-03-15

Pris

99,709 %

Ränta

1,224 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

19 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

20,9 baspunkter

Ledarbanker

Goldman Sachs, Nordea, Royal Bank of Scotland

Riksgäldens planerade obligationsupplåning i utländsk valuta för 2016 är 60 miljarder kronor. Efter dagens transaktion återstår 43 miljarder kronor. All planerad obligationsupplåning i utländsk valuta under året görs för att refinansiera lån till Riksbanken.

Fördelning mellan investerare

Diagram: Fördelning mellan investerare: Banker 48%, Central banker 36%, Fonder 10%, Övriga 6%
Diagram: Fördelning mellan investerare: Banker 48%, Central banker 36%, Fonder 10%, Övriga 6%

 

Fördelning mellan regioner

 

Diagram: Fördelning mellan regioner: Övriga Europa 32%, Norden 25%, Am. kont 21%, Mellanöstern/Afrika 14%, Asien 8%
Diagram: Fördelning mellan regioner: Övriga Europa 32%, Norden 25%, Am. kont 21%, Mellanöstern/Afrika 14%, Asien 8%

Kontakt

Johan Bergström, förvaltare, 08 613 45 68