Pressinbjudan (ny tid): Riksgälden presenterar förslag om bankernas eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL)

Pressmeddelande 22 april 2016

Tisdag den 26 april presenterar Riksgälden förslag om hur minimikravet på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker ska utformas.

Minimikravet ska säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital och skulder som kan skrivas ner eller omvandlas till aktier i en kris. Det är en förutsättning för att staten ska kunna rädda en krisdrabbad banks samhällsviktiga funktioner och värna den finansiella stabiliteten utan att skattebetalarna bär kostnaden.

Förslaget presenteras av riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Presslegitimation krävs för att delta.

Tid: Tisdag 26 april klockan 10.00 (ny tid).
Plats: Riksgäldens lokaler på Jakobsbergsgatan 13, plan 7 i Stockholm.

Remisspromemorian publiceras tillsammans med ett pressmeddelande klockan 08.00 (ny tid) den 26 april.

Kontakt
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38