Sista lånet i garantiprogrammet för banker återbetalt

Pressmeddelande 13 maj 2015

Statens garantiprogram för banker och bolåneinstitut är nu helt avvecklat efter att det sista lånet med statlig garanti betalats tillbaka. Garantiprogrammet, som infördes under finanskrisen 2008, har bidragit till stabilitet i det finansiella systemet och samtidigt gett staten ett överskott på 6 miljarder kronor.

Garantiprogrammet sattes upp för att underlätta bankernas och bolåneinstitutens upplåning under finanskrisen och därmed ge bättre förutsättningar för företag och hushåll att låna pengar. Staten hade som mest utestående garantier på 354 miljarder kronor (i juni 2009) till sex banker och bolåneinstitut.

– I och med garantiprogrammets avslut kan nu stabilitetsåtgärderna från krisåren 2008-09 läggas till handlingarna. Vi kan glädjande konstatera att garantierna bidrog till att säkra långivningen under krisen och därmed mildra de ekonomiska effekterna av den, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Överskottet från programmet är ett resultat av att de banker och bolåneinstitut som deltog betalade in avgifter, samtidigt som ingen garanti behövde infrias.

När nu stödåtgärderna är avslutade arbetar Riksgälden i stället intensivt med förberedelser för att axla rollen som Sveriges resolutionsmyndighet. Det nya uppdraget innebär ansvar för både krisplanering och hantering av finansiella institut i kris enligt EU-gemensamma regler.

– Det är viktigt att staten kan hantera en krisande bank på ett sådant sätt att krisen inte sprider sig i det finansiella systemet. Med de nya reglerna är det i första hand aktieägare och långivare som ska bära förlusterna, inte skattebetalarna, säger Hans Lindblad.

Skrivelse om garantiprogrammet till Finansdepartementet, pdf

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38