Riksgälden lånar 1,5 miljarder euro till Riksbanken

Pressmeddelande 5 februari 2015

Riksgälden emitterar 1,5 miljarder euro (cirka 14 miljarder kronor) i en ny femårig obligation till en ränta på 0,076 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Orderboken övertecknades snabbt och buden uppgick till mer än 3,6 miljarder euro. Över 60 investerare från framför allt Europa och Asien deltog. Transaktionen prissattes till tjugofyra baspunkter lägre än euromarknadens swappränta och har en kupong som är den lägsta någonsin för en euroobligation syndikerad av en statlig låntagare.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

EUR 1,5 miljarder

Kupong

0,050 % p.a.

Förfallodatum

2020-02-12

Pris

99,870 %

Ränta

0,076 % p.a.

Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta

Minus 24 baspunkter

Ränteskillnad mot tyska staten

10,8 baspunkter

Ledarbanker

Danske Bank, Deutsche Bank och Goldman Sachs International

Riksgälden planerar att ge ut obligationer i utländsk valuta för motsvarande 97 miljarder kronor under 2015. Beloppet inkluderar refinansiering av lån till Riksbanken för motsvarande 57 miljarder kronor. Efter dagens transaktion återstår ca 63 miljarder kronor.  

Lånets fördelning mellan investerare och region

Digram över fördelning investerare
Digram över fördelning investerare
Diagram över fördelning regioner
Diagram över fördelning regioner

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77