Riksgälden ger ut 4 335 miljoner kronor i ny 17-årig realobligation

Pressmeddelande 23 april 2015

Riksgälden har i dag emitterat en 17-årig realobligation i ett byte mot en kortare obligation. Försäljningsvolymen blev 4 335 miljoner kronor. Bytet gjordes till 22 baspunkter över den 14-åriga realobligationen SGB IL 3104.

Riksgälden strävar efter att öka antalet utestående löptider och undvika alltför stora volymkoncentrationer. Efter en dialog med återförsäljare och investerare gjorde Riksgälden bedömningen att det fanns ett intresse för en ny lång realobligation med 17-årig löptid.

Det nya lånet, SGB IL 3111 0.125% 1 Jun 32, såldes till en ränta på -0,840 procent. Samtidigt köptes sammanlagt 3 159 miljoner kronor SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28 till en ränta på -1,060 procent.

Försäljningen gjordes via en syndikering där ledarbankerna gemensamt sålde obligationen för Riksgäldens räkning till villkor som godkänts av Riksgälden. I samband med syndikeringen bestämdes bytesvillkoren till 22 baspunkter (0.22 procentenheter).

Riksgälden kan komma att emittera den nya obligationen i ordinarie auktioner när det finns en tydlig efterfrågan.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Anna Sjulander, bitrände upplåningschef, 08 613 47 77