Riksgälden emitterar dollar till rekordlåg nivå

Pressmeddelande 11 september 2014

Riksgälden emitterar 2,0 miljarder dollar (cirka 14 miljarder kronor) i en ny tvåårig obligation till en ränta på 0,681 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 12 baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Ingen statlig låntagare har hittills i år lyckats låna på en så låg nivå i dollar. Orderboken övertecknades snabbt och buden uppgick till omkring 4 miljarder dollar.

– Marknadsläget var gynnsamt och efterfrågan på våra obligationer stor. Det resulterade i goda villkor, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2,0 miljarder

Kupong

0,625 % s.a.

Förfallodatum

2016-09-19

Pris

99,889 %

Ränta

0,681 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 12 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

12,9 baspunkter

Ledarbanker

Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan

Av årets totala planerade obligationsupplåning i utländsk valuta på 83 miljarder kronor, har nu 62 miljarder genomförts. Det återstår 21 miljarder kronor, varav 19 miljarder avser refinansiering av vidareutlåning till Riksbanken.

Lånets fördelning mellan investerare och region

 

Diagram fördelning investerare
Diagram fördelning investerare

 

Diagram fördelning region
Diagram fördelning region

 

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77