Riksgälden emitterar dollar till rekordlåg nivå

Pressmeddelande 21 maj 2014

Riksgälden emitterar 1,5 miljarder dollar (cirka 10 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 0,952 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbankens valutareserv.

Transaktionen prissattes till 4 baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Det är andra gången svenska staten lånar till en lägre nivå än vad andra statliga låntagare har lyckats med, amerikanska staten undantaget.  

–  Det var ett gynnsamt läge med stark efterfrågan vilket innebar att vi kunde prissätta emissionen till så bra villkor.  Budvolymen uppgick till närmare 2 miljarder dollar, säger upplåningschef Maria Norström.

 

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 1,5 miljarder

Kupong

0,875 % s.a.

Förfallodatum

2017-08-15

Pris

99,757 %

Ränta

0,952 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 4 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

17,3 baspunkter

Ledarbanker

Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan

Av årets totala planerade obligationsupplåning i utländsk valuta på 69 miljarder kronor, har nu 43 miljarder genomförts. Det återstår 26 miljarder kronor, varav 20 miljarder kronor avser refinansiering av vidareutlåning till Riksbanken.

Lånets fördelning mellan investerare och region

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08-613 45 96