Insättningsgarantin skyddar sparande i Exchange Finans

Pressmeddelande 14 januari 2014

Finansinspektionen har återkallat tillståndet för Exchange Finans Europe AB och bolaget ska därför avveckla inlåningsverksamheten. Insättningsgarantin skyddar kundernas redan insatta medel på konto motsvarande 100 000 euro per person.

Exchange Finans har inte längre tillstånd att ta emot insättningar och ska därför avveckla inlåningsverksamheten. Kundernas pengar ska betalas tillbaka.

Om det trots allt inte går att avveckla inlåningsverksamheten så gäller insättningsgarantin. Den skyddar redan gjorda insättningar på konto upp till motsvarande 100 000 euro per person. Riksgälden är den myndighet som ansvarar för insättningsgarantin och betalar ut ersättningen inom 20 dagar.

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad finns tillgänglig för frågor kl.10.30 på Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13. Vänligen ta med presslegitimation.

Presskontakt:
Unni Jerndal, kommunikationschef Riksgälden, 08 613 45 96


Frågor och Svar

 

 1. Vad innebär det att Exchange Finans fått tillstånden återkallade?

Detta innebär bland annat att institutet inte längre får ta emot insättningar och verksamheten ska avvecklas.

2. Kan jag ta ut mina pengar nu?

Du får vända dig till Exchange Finans med denna fråga. Om institutet inte betalar ut pengarna finns insättningsgarantin som skyddar insättningar upp till 100 000 euro.

3. Vad händer om Exchange Finans inte betalar ut mina pengar?

Om institutet inte klarar av att betala tillbaka insatta medel, kommer Finansinspektionen besluta att insättningsgarantin träder in. Pengarna betalas ut inom 20 dagar.

4. Är mina pengar skyddade?

De insättningar du har gjort i Exchange Finans före 14 januari 2014 omfattas av insättningsgarantin.

Exchange Finans får inte ta emot nya insättningar eftersom institutet inte längre har tillstånd att ta emot medel på konto. Skulle så ändå ske kommer dessa nya insättningar inte att skyddas av insättningsgarantin.

5. Vad skyddar insättningsgarantin?

Insättningsgarantin skyddar medel på konto plus intjänad ränta upp till maximalt 100 000 euro per person. Räntan avser perioden fram till dagen för insättningsgarantins inträde.

6. När kan jag få ersättning från insättningsgarantin?

Insättningsgarantin träder in först om bolaget inte klarar av att återbetala alla insättningar och går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska inträda.

7. Vilka omfattas av insättningsgarantin?

Insättningsgarantin gäller för alla insättare, såväl privatpersoner (inkl. omyndiga) som företag och andra juridiska personer (t.ex. dödsbon).

Institut som själva tillhör insättningsgarantin kan dock inte få ersättning.

Insättningsgarantin skyddar konton vilket innebär att vare sig nationalitet eller bostadsadress spelar någon roll.

8. Varför har Finansinspektionen dragit in bolagets tillstånd?

Bolaget har blivit av med tillståndet för att de är brutit mot reglerna. För mer information se www.fi.se.

9. Varför tar inte Riksgälden över banken på samma sätt som man gjorde med Carnegie?

Det finns ingen anledning att tro att en avveckling av Exchange Finans inlåningsverksamhet ska medföra en risk för allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige, som är en förutsättning för statligt ingripande.

10. Hur finansieras insättningsgarantin?

Om insättningsgarantin aktiveras kommer utbetalningar finansieras av insättningsgarantifonden. Fonden har byggts upp sedan 1996 med garantiavgifter som instituten årligen betalat och behållningen uppgår idag till över 29 miljarder kronor.

<h2 class="background"><strong>Länkar</strong></h2> <p><a class="ext" title="Finansinspektionens webbpalts" href="https://fi.se" target="_blank">www.fi.se</a></p>