Underskott för staten i juni

Pressmeddelande 5 juli 2013

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,4 miljarder kronor i juni. Det är 28,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att staten har sålt aktier i Nordea för 19,5 miljarder kronor. Dessutom minskade vidareutlåningen till Riksbanken samtidigt som skatteinkomsterna blev högre.

I juni sålde staten 260 miljoner aktier i Nordea, vilket inte var känt när Riksgälden publicerade prognosen. Försäljningen inbringade 19,5 miljarder kronor.

Vidareutlåningen till Riksbanken minskade med 5 miljarder kronor, samtidigt som skatteinkomsterna blev drygt 4 miljarder kronor högre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,0 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

Statens betalningar gav ett underskott på 133,0 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med juni 2013.

Statsskulden uppgick till 1 203 miljarder kronor i slutet av juni.

Uppdaterad prognos för 2013

Försäljningen av aktierna i Nordea var inte känd när Riksgälden publicerade sin senaste årsprognos. Försäljningsinkomsterna innebär att Riksgälden reviderar sin prognos för nettolånebehovet 2013 från 183 miljarder kronor till 163 miljarder kronor.

Hur förändringen påverkar finansieringen kommunicerades i ett pressmeddelande den 19 juni. Riksgälden behåller auktionsvolymen i statsobligationer på 3,5 miljarder kronor även 2014. Upplåningen i utländsk valuta för statens egen del minskar med drygt 6 miljarder kronor under 2013, medan upplåningen i statsskuldväxlar dras ned med cirka 5 miljarder kronor under prognosperioden. Statsskulden blir cirka 20 miljarder lägre för både 2013 och 2014 än enligt den förra prognosen.

För mer detaljerad information se tabeller på Riksgäldens hemsida.

Utfallet för juli publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Sveriges statsskuld juni 2013

Statens nettolånebehov (miljoner kr)
 Juni
2012
Juni
 20 13
12 mån.
Lånebehov, netto

28 114

6 393

132 979

  Primärt lånebehov

24 749

4 351

113 079

  Räntor på statsskulden

3 365

2 043

19 900

  - Ränta på lån i svenska kronor

2 373

2 666

28 541

  - Ränta på lån i utländsk valuta

101

93

1 125

  - Realiserade valutakursdifferenser

891

-716

-9 766