Skattebetalarna har fått betalt för krisstöd till bankerna

Pressmeddelande 26 september 2013

När staten nu sålt hela aktieinnehavet i Nordea står det klart att skattebetalarna har fått betalt för den risk man tog genom att ge statligt stöd till banker i kris under perioden 2008-2009. Hittills har Riksgäldens åtgärder för att hantera de senaste årens kris i finanssektorn givit ett överskott på nästan 25 miljarder kronor till statskassan.

Den del av Nordeaaktierna som bokförts i Stabilitetsfonden står för knappt 19 miljarder kronor och det motsvarar en årlig avkastning på 44 procent. Resterande del på 6 miljarder kronor kommer från bankgarantiprogrammet och Carnegiehanteringen.

- Det här visar återigen att den svenska modellen för bankkrishantering fungerar väl, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Aktierna i Stabilitetsfonden förvärvades under finanskrisen 2009 när staten deltog i Nordeas nyemission via kapitaltillskottsprogrammet som var en av statens krisåtgärder under den mest akuta fasen 2008-2009. Den del av statens Nordeainnehav som förts till Stabilitetsfonden, har inte placerats i värdepapper utan bokförts på ett konto i Riksgälden. När fondens andel nu är såld blir den praktiska konsekvensen att statens lånebehov minskar också för denna del av köpeskillingen.

Presskontakt:
Linda Rudberg, 08 613 45 38