Riksgälden lånar 3 miljarder dollar till Riksbanken

Pressmeddelande 20 februari 2013

Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (ca 19 miljarder kronor) i ett nytt femårigt lån till en ränta på 1,044 procent. Lånet är en del av vidareutlåningen till Riksbanken.

I och med detta lån har Riksgälden nu tagit upp cirka 98,5 av de ytterligare 100 miljarder kronor som Riksgälden i januari 2013 åtog sig att låna vidare till Riksbanken. 60 miljarder kronor har tagits upp med obligationslån och 38,5 miljarder kronor har tagits upp med lån i commercial paper. Någon ytterligare obligationsupplåning inom ramen för detta åtagande behöver därmed inte göras.

Av den totala obligationsupplåningen i utländsk valuta motsvarande 137 miljarder som Riksgälden planerar ta upp under 2013 har nu 60 miljarder redan gjorts. Det återstår 77 miljarder kronor, varav 70 miljarder kronor avser refinansiering av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning.

Centralbanker köpte 64 procent av emissionen. Banker svarade för 23 procent medan resterande del gick till fondförvaltare samt pensions- och försäkringsbolag. Runt 39 procent av lånet såldes till investerare i Asien, 13 procent till nordiska investerare och 26 procent till övriga Europa. Resten placerades i Mellanöstern samt på den amerikanska kontinenten.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek Dollar 3 miljarder
Kupong 1,0  % betalas halvårsvis
Löptid 2018-02-27
Pris 99,786 %
Ränta 1,044 % s.a.
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta 0
Ränteskillnad mot amerikanska staten 16,1 räntepunkter
Ledarbanker Barclays, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs